H61 gigabyte ( 3.0 - 4.0 )

H61 gigabyte ( 3.0 - 4.0 )

H61 gigabyte ( 3.0 - 4.0 )

Model: GA-H61M-DS2 ( 3.0 - 4.0 )

Bảo hành: 3T

Tình trạng:

Lượt xem: 6248

Lượt mua: 30

500.000 đ

Số lượng: