Ram-GEIL.8Gb bh :2020

Ram-GEIL.8Gb bh :2020

Ram-GEIL.8Gb bh :2020

Model: Bus 2400 Super Lucy Dual Channel Kit

Bảo hành: 3T

Tình trạng: Còn hàng

Lượt xem: 1706

Lượt mua: 2

650.000 đ

Số lượng: