Cpu-i7 3770 BH 3 THÁNG

Cpu-i7 3770 BH 3 THÁNG

Cpu-i7 3770 BH 3 THÁNG

Model: 3.9 GHz, 8 Mb cache

Bảo hành: 3T

Tình trạng: Còn hàng

Lượt xem: 6930

Lượt mua: 24

2.000.000 đ

Số lượng: