CPU I5 10400F BH 2024

CPU I5 10400F BH 2024

CPU I5 10400F BH 2024

Model: 2.9GHz (Cơ bản) / 4.3GHz

Bảo hành: 3T

Tình trạng: Còn hàng

Lượt xem: 62

Lượt mua: 0

4.000.000 đ

Số lượng: