2gb buss 1333 kingmax chạy được g41 - h61

2gb buss 1333 kingmax chạy được g41 - h61

2gb buss 1333 kingmax chạy được g41 - h61

Model: 2gb buss 1333/1600

Bảo hành: 3T

Tình trạng: Còn hàng

Lượt xem: 4259

Lượt mua: 36

50.000 đ

Số lượng: