CPU-I5-4590 + FAN ZIN

CPU-I5-4590 + FAN ZIN

CPU-I5-4590 + FAN ZIN

Model: 3.30 GHz - 6 MB SmartCache

Bảo hành: 1T

Tình trạng: Còn hàng

Lượt xem: 462

Lượt mua: 0

1.500.000 đ

Số lượng: