Cpu- I5 2400+ Fan Zin

Cpu- I5 2400+ Fan Zin

Cpu- I5 2400+ Fan Zin

Model: 3.40/3M Cache

Bảo hành: 1T

Tình trạng: Còn hàng

Lượt xem: 1430

Lượt mua: 3

600.000 đ

Số lượng: